Zarządzenie nr 17/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 2 czerwca 2009w sprawie w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.

Zarządzenie nr 17/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 2 czerwca 2009


w sprawie w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.


 
ZARZĄDZENIE NR 17/09
 z dnia 2 czerwca 2009  r.
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
  w sprawie  powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
 
BUDOWA  PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BONIEWO II - ETAP
 
Zgodnie  z parg. 13 umowy  nr TIiRG 7023-26/2008 z dnia 15.09.2008 roku  zawartej pomiędzy Gminą  Boniewo a Panem Krzysztofem Bobrowskim zamieszkałym, 94-250 Łódź ul. Siewna 9/13.
 
§1 .
Powołuje komisje w składzie :                                                
 
1. ANNA GRUNT                                                               
2. WŁODZIMIERZ GŁOWACKI  
3. KRZYSZTOF BOBROWSKI
4. PIOTR SOBCZAK                                              
§ 2
 
 Komisja  rozpocznie prace 4 czerwca 2009 roku
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 czerwca 2009, 09:10:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4222