NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/106/08Rady Gminy z dnia 23 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łąki Zwiastowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Uchwała nr XX/106/08
Rady Gminy
z dnia 23 października 2008


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łąki Zwiastowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)


U C H W A Ł A   Nr  XX/106/08
Rady Gminy Boniewo
z dnia 23 października 2008 r.
 
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości  Łąki Zwiastowe
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr  261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
 
            § 1. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 66/2 o pow. 0,30 ha położonej w miejscowości Łąki Zwiastowe na rzecz Państwa Janiny i Stanisława małż. Wiśniewskich zam. Łąki Zwiastowe.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:36:10)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 października 2008, 09:41:17)
Zmieniono: korekta zapisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2552