NULL string(0) ""

Uchwała nr II/7/24Rady Gminyz dnia 13 maja 2024ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2024 r., poz. 609) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r., poz.1974)

Uchwała nr II/7/24
Rady Gminy
z dnia 13 maja 2024


ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2024 r., poz. 609) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r., poz.1974)UCHWAŁA Nr II/7/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Boniewo nr 2.pdf (125kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 maja 2024, 14:24:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131