NULL string(0) ""

Uchwała nr II/6/24Rady Gminyz dnia 13 maja 2024powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy BoniewoNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz § 47 ust. 1 pkt 3,4,5,6 , ust. 2 i 3 i § 48 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2019, poz. 1631

Uchwała nr II/6/24
Rady Gminy
z dnia 13 maja 2024


powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz § 47 ust. 1 pkt 3,4,5,6 , ust. 2 i 3 i § 48 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2019, poz. 1631


UCHWAŁA Nr II/6/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 13 maja 2024 r.w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo uchwała w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rday Gminy Boniewo... i wyboru przewodniczacego komisji.pdf (112kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 maja 2024, 14:22:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141