NULL string(0) ""

Uchwała nr II/5/24Rady Gminyz dnia 13 maja 2024powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisjiNa podstawie art. 18b ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ) oraz § 47 ust. 1, pkt 2, ust. 2, 3 i § 48 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. ,poz. 1631

Uchwała nr II/5/24
Rady Gminy
z dnia 13 maja 2024


powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji

Na podstawie art. 18b ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ) oraz § 47 ust. 1, pkt 2, ust. 2, 3 i § 48 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. ,poz. 1631


UCHWAŁA Nr II/5/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy BOniewo i wyboru przewodniczącego komisji.pdf (105kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 maja 2024, 14:20:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103