NULL string(0) ""

Uchwała nr II/4/24Rady Gminyz dnia 13 maja 2024powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisjiNa podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ) oraz § 47 ust. 1 pkt 1 i § 48 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. poz. 1631,

Uchwała nr II/4/24
Rady Gminy
z dnia 13 maja 2024


powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ) oraz § 47 ust. 1 pkt 1 i § 48 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. poz. 1631,


UCHWAŁA Nr II/4/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji uchwała w sprawie powołania Komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczacego komisji.pdf (105kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 maja 2024, 14:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113