NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/114/06Rady Gminy z dnia 21 lutego 2006przystąpienia do programu profilaktycznego zwalczania raka piersi na terenie miasta Włocławek i Powiatu Ziemskiego Włocławskiego w latach 2006-2009Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz. U. Nr 212, poz. 2135/

Uchwała nr XXV/114/06
Rady Gminy
z dnia 21 lutego 2006


przystąpienia do programu profilaktycznego zwalczania raka piersi na terenie miasta Włocławek i Powiatu Ziemskiego Włocławskiego w latach 2006-2009

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz. U. Nr 212, poz. 2135/U C H W A Ł A Nr XXV/114/06
Rady Gminy Boniewo
z dnia 21 lutego2006 roku
w sprawie przystąpienia do programu profilaktycznego „Zwalczanie raka piersi na terenie miasta Włocławek i Powiatu Ziemskiego Włocławskiego” w latach 2006 – 2009
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/ Dz. U. Nr 212, poz. 2135/
Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1
Przystąpić do realizacji programu profilaktycznego „Zwalczanie raka piersi w latach 2006 – 2009 „ prowadzonego przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku.
§ 2
Urząd Gminy w Boniewie pokryje 15 % kosztów badań tj. 10,50 zł za badanie mammograficzne i 7,50 zł za badanie USG sutków przeprowadzone w ramach programu dla mieszkanek gminy, po przedstawieniu rozliczenia wykonanych badań przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 marca 2006, 08:29:23)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 stycznia 2008, 15:01:29)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2883