NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVIII/358/24Rady Gminyz dnia 26 marca 2024przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rokNa podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2023 poz.571)

Uchwała nr XLVIII/358/24
Rady Gminy
z dnia 26 marca 2024


przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2023 poz.571)


UCHWAŁA Nr XLVIII/358/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok sprawozdanie za 2023 organizacje uchwała.pdf (139kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 kwietnia 2024, 14:46:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84