NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVIII/361/24Rady Gminyz dnia 26 marca 2024rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boniewo, polegającej na niewłaściwej wycenie kosztów rozbiórki i utylizacji odpadów powstałych w wyniku wyburzenia dwóch gminnych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 256 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 229 pkt 3 w zw. z art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775, poz. 803), po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr XLVIII/361/24
Rady Gminy
z dnia 26 marca 2024


rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boniewo, polegającej na niewłaściwej wycenie kosztów rozbiórki i utylizacji odpadów powstałych w wyniku wyburzenia dwóch gminnych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 256

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 229 pkt 3 w zw. z art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775, poz. 803), po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji


UCHWAŁA Nr XLVIII/361/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boniewo, polegającej na niewłaściwej wycenie kosztów rozbiórki i utylizacji odpadów powstałych w wyniku wyburzenia dwóch gminnych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 256 Uchwała w przedmiocie rozpoznania skargi.pdf (168kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 kwietnia 2024, 14:42:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78