NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/336/23 Rady Gminyz dnia 18 grudnia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Boniewo na lata 2023-2026Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688 ) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2022 r., poz. 840, poz. 951) po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu

Uchwała nr XLVI/336/23
Rady Gminy
z dnia 18 grudnia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Boniewo na lata 2023-2026

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688 ) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2022 r., poz. 840, poz. 951) po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu


UCHWAŁA NR XLVI/336/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Boniewo na lata 2023-2026 Uchwała.XLVI.....23.2023-12-18.pdf (176kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.502 z dnia 2024-01-12

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 stycznia 2024, 13:17:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227