NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/334/23Rady Gminyz dnia 18 grudnia 2023uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2024 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.)

Uchwała nr XLVI/334/23
Rady Gminy
z dnia 18 grudnia 2023


uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.)


UCHWAŁA NR XLVI/334/23RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2024 rok Uchwała.XLVI.334.23.2023-12-18.pdf (2705kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.291 z dnia 2024-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 stycznia 2024, 21:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192