NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/350/23Rady Gminyz dnia 18 grudnia 2023szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orazszczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryby ich pobieraniNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40,572, 1463, 1688) oraz art. 50 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz. U. 2023 poz. 901,535, 1693, 1938)

Uchwała nr XLVI/350/23
Rady Gminy
z dnia 18 grudnia 2023


szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orazszczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryby ich pobierani

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40,572, 1463, 1688) oraz art. 50 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz. U. 2023 poz. 901,535, 1693, 1938)


UCHWAŁA NR XLVI/350/23RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r.w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryby ich pobierania Uchwała.XLVI.350.23.2023-12-18.pdf (193kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.200 z dnia 2024-01-05

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 stycznia 2024, 21:09:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161