NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/340/23Rady Gminyz dnia 18 grudnia 2023ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógNa podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023, poz. 40, 572, 1463, 1688), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461

Uchwała nr XLVI/340/23
Rady Gminy
z dnia 18 grudnia 2023


ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023, poz. 40, 572, 1463, 1688), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461


UCHWAŁA NR XLVI/340/23RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Uchwała.XLVI.340.23.2023-12-18.pdf (185kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 196 z dnia 2024-01-05

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 stycznia 2024, 21:02:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180