NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/344/23Rady Gminyz dnia 18 grudnia 2023wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia Na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, poz. 2666, poz. 1003, poz. 1234, poz. 1688, poz. 1720

Uchwała nr XLVI/344/23
Rady Gminy
z dnia 18 grudnia 2023


wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

Na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, poz. 2666, poz. 1003, poz. 1234, poz. 1688, poz. 1720UCHWAŁA Nr XLVI/344/23RADY GMINY BONIEWOz dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia Uchwała 344.pdf (465kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 stycznia 2024, 20:39:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174