NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/337/23 Rady Gminyz dnia 18 grudnia 2023przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok Na podstawie art.5a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)

Uchwała nr XLVI/337/23
Rady Gminy
z dnia 18 grudnia 2023


przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Na podstawie art.5a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)UCHWAŁA Nr  XLVI/337/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok Uchwała 337.pdf (200kB) pdf załącznik do Uchwały 337.pdf (539kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 stycznia 2024, 20:34:38)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 stycznia 2024, 20:46:54)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181