NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/338/23 Rady Gminyz dnia 18 grudnia 2023zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnychNa podstawie art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645, poz. 760, poz. 1193, poz. 1688) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688

Uchwała nr XLVI/338/23
Rady Gminy
z dnia 18 grudnia 2023


zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645, poz. 760, poz. 1193, poz. 1688) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688


UCHWAŁA NR XLVI/338/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych Uchwała.XLVI.338.23.2023-12-18.pdf (667kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.195 z dnia 2024-01-05

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 stycznia 2024, 20:01:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124