NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/330/23Rady Gminyz dnia 27 października 2023określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz.1463, poz.1688) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, poz. 774 ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 ( M.P. z 2023 r. poz. 774 )

Uchwała nr XLV/330/23
Rady Gminy
z dnia 27 października 2023


określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz.1463, poz.1688) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, poz. 774 ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 ( M.P. z 2023 r. poz. 774 )


UCHWAŁA NR XLV/330/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok Uchwała.XLV.330.23.2023-10-27.pdf (183kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.6858 z dnia 2023-11-08

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2023, 14:53:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306