NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/329/23Rady Gminyz dnia 27 października 2023obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.z 2020 r. poz.333; z 2023 r. poz. 1450) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 1129 )

Uchwała nr XLV/329/23
Rady Gminy
z dnia 27 października 2023


obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.z 2020 r. poz.333; z 2023 r. poz. 1450) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 1129 )


UCHWAŁA NR XLV/329/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok Uchwała.XLV.329.23.2023-10-27.pdf (177kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.6859 z dnia 2023-11-08

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2023, 14:49:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169