NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/327/2Rady Gminyz dnia 27 października 2023określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zaspołu Interdysyplinarnegoa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z art. 9a ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249; z 2023 r. poz. 289, poz. 535)

Uchwała nr XLV/327/2
Rady Gminy
z dnia 27 października 2023


określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zaspołu Interdysyplinarnego

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z art. 9a ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249; z 2023 r. poz. 289, poz. 535)


UCHWAŁA NR XLV/327/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r.w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zaspołu Interdysyplinarnego Uchwała.XLV.327.23.2023-10-27.pdf (248kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 6860 z dnia 2023-11-08

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2023, 14:46:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165