NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/328/23 Rady Gminyz dnia 27 października 2023przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Boniewo na lata 2023-2025” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz.1688) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1, art. 48aa ust 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, poz. 2674, poz.2770; z 2023 r. poz. 1265, poz. 1855, poz. 2770, poz. 2140, poz. 605, poz.650, poz.658, poz.1234, poz.1733, poz.1675, poz.1692, poz.1938, poz.1872, poz.1938 ),

Uchwała nr XLV/328/23
Rady Gminy
z dnia 27 października 2023


przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Boniewo na lata 2023-2025”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz.1688) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1, art. 48aa ust 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, poz. 2674, poz.2770; z 2023 r. poz. 1265, poz. 1855, poz. 2770, poz. 2140, poz. 605, poz.650, poz.658, poz.1234, poz.1733, poz.1675, poz.1692, poz.1938, poz.1872, poz.1938 ), 
UCHWAŁA Nr XLV/328/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Boniewo na lata 2023-2025” uchwała.pdf (502kB) pdf   Program wykrywania osteoporozy.pdf (722kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 listopada 2023, 19:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201