NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/326/23Rady Gminyz dnia 27 października 2023przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Boniewo na lata 2023 - 2026 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688 ) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2022 r. poz. 840,poz. 951) po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu

Uchwała nr XLV/326/23
Rady Gminy
z dnia 27 października 2023


przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Boniewo na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688 ) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2022 r. poz. 840,poz. 951) po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ToruniuUCHWAŁA Nr XLV/326/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Boniewo na lata 2023 - 2026 uchwała.pdf (201kB) pdf GPOZ GPOZ.pdf (5894kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 353 z dnia 2024-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 listopada 2023, 19:17:38)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 stycznia 2024, 21:28:33)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 221