NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/314/23 Rady Gminyz dnia 19 czerwca 2023zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271; z 2004 r.; poz.2376 z 2007 r.; poz. 1462; z 2011 r.;poz. 308; z 2023 r., poz. 5)

Uchwała nr XLII/314/23
Rady Gminy
z dnia 19 czerwca 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271; z 2004 r.; poz.2376 z 2007 r.; poz. 1462; z 2011 r.;poz. 308; z 2023 r., poz. 5)


UCHWAŁA NR XLII/314/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych D1A66F77-D160-4224-9D82-E5FAC704BAD3.pdf (251kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.4231 z dnia 2023-06-27

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 lipca 2023, 08:09:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187