NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/311/23Rady Gminyz dnia 19 czerwca 2023udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803 )

Uchwała nr XLII/311/23
Rady Gminy
z dnia 19 czerwca 2023


udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803 )UCHWAŁA Nr XLII/311/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Uchwała.pdf (197kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 czerwca 2023, 16:48:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268