NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/307/23Rady Gminyz dnia 12 maja 2023wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 13 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

Uchwała nr XLI/307/23
Rady Gminy
z dnia 12 maja 2023


wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 13 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)


UCHWAŁA Nr XLI/307/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych uchwała - uchylenie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów-1-1.pdf (128kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 maja 2023, 14:37:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229