NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/308/23 Rady Gminyz dnia 12 maja 2023przyjęcia " Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Boniewo za rok 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w związku z art. 16 a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 202 3 r. poz.901 )

Uchwała nr XLI/308/23
Rady Gminy
z dnia 12 maja 2023


przyjęcia " Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Boniewo za rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w związku z art. 16 a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 202 3 r. poz.901 )


UCHWAŁA Nr XLI/308/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia " Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Boniewo za rok 2022  uchwała zasoby za 2022.pdf (109kB) pdf   zasoby pomocy społecznej za 2022.pdf (1921kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 maja 2023, 14:29:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87