NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/305/23Rady Gminyz dnia 12 maja 2023zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2023-2028 Na postawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz.1634 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz 40)

Uchwała nr XLI/305/23
Rady Gminy
z dnia 12 maja 2023


zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2023-2028

Na postawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz.1634 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz 40)UCHWAŁA NR  XLI/305/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Boniewo  na lata 2023-2028 Uchwała Nr XLI.305.23 tekst WPF.pdf (106kB) pdf   Uchwała Nr XLI.305.23 załącznik Nr 1.WPF.1.pdf (402kB) pdf   Uchwała Nr XLI.305.23 załącznik Nr 2.WPF.1.pdf (203kB) pdf   Uchwała Nr XLI.305.23 objaśnienia WPF.pdf (120kB) pdf
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 maja 2023, 14:24:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200