Uchwała nr XXXIX/289/23 Rady Gminyz dnia 25 stycznia 2023odwołania Skarbnika Gminy BoniewoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40) w zw. z art. 4ust.1 pkt 2, art. 7 pkt 1, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 530) oraz w zw. z art.70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1510 ze zm.)

Uchwała nr XXXIX/289/23
Rady Gminy
z dnia 25 stycznia 2023


odwołania Skarbnika Gminy Boniewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40) w zw. z art. 4ust.1 pkt 2, art. 7 pkt 1, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 530) oraz w zw. z art.70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1510 ze zm.) 
UCHWAŁA Nr XXXIX/289/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Boniewo uchwała 289.pdf (370kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lutego 2023, 19:05:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66