NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/276/22Rady Gminyz dnia 28 grudnia 2022w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 1634 z późn. zm). oraz art. 111 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm)

Uchwała nr XXXVII/276/22
Rady Gminy
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 1634 z późn. zm). oraz art. 111 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm)


UCHWAŁA NR XXXVIII/276/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 Uchwała.XXXVIII.276.22.2022-12-28.pdf (2838kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.368 z dnia 2023-01-12

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2023, 14:28:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259