NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/274/22Rady Gminyz dnia 28 grudnia 2022Zmieniająca uchwałe Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami/art. 211, art. 212 , art 214, art 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami/ oraz art.12 ust. 1 i 2, art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Dz.U. z 2022 roku poz. 583 z późniejszymi zmianami/

Uchwała nr XXXVII/274/22
Rady Gminy
z dnia 28 grudnia 2022


Zmieniająca uchwałe Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami/art. 211, art. 212 , art 214, art 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami/ oraz art.12 ust. 1 i 2, art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Dz.U. z 2022 roku poz. 583 z późniejszymi zmianami/


UCHWAŁA NR XXXVIII/274/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 grudnia 2022 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 Uchwała.XXXVIII.274.22.2022-12-28.pdf (1024kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.369 z dnia 2023-01-12

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2023, 14:22:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180