NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/285/22Rady Gminyz dnia 28 grudnia 2022rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boniewo w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 229 pkt 3 w zw. z art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, poz. 2185, poz. 1855), po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr XXXVIII/285/22
Rady Gminy
z dnia 28 grudnia 2022


rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boniewo w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 229 pkt 3 w zw. z art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, poz. 2185, poz. 1855), po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i PetycjiUCHWAŁA Nr XXXVIII/285/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boniewo w związku z nie wykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwała 285.pdf (253kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 stycznia 2023, 19:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143