NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVI/272/22Rady Gminyz dnia 2 grudnia 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz.583, poz.1005, poz. 1079, poz.1561) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1452, poz.1512)

Uchwała nr XXXVI/272/22
Rady Gminy
z dnia 2 grudnia 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz.583, poz.1005, poz. 1079, poz.1561) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1452, poz.1512)


UCHWAŁA NR XXXVI/272/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy  Uchwała.XXXVI.272.22.2022-12-02.pdf (316kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.6850 z dnia 2022-12-08

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 grudnia 2022, 14:13:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189