Uchwała nr XXIX/232/22Rady Gminyz dnia 17 maja 2022 sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z Uchwałą Nr XIV/103/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo

Uchwała nr XXIX/232/22
Rady Gminy
z dnia 17 maja 2022


sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z Uchwałą Nr XIV/103/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo


UCHWAŁA NR XXIX/232/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 17 maja 2022r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Uchwała.XXIX.232.22.2022-05-17.pdf (10288kB) pdf    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zał2   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zał3

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 maja 2022, 13:45:46)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (25 maja 2022, 08:07:47)
Zmieniono: korekta załącznika 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 109