Uchwała nr XXIII/170/21Rady Gminyz dnia 31 sierpnia 2021zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Boniewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2021Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38)

Uchwała nr XXIII/170/21
Rady Gminy
z dnia 31 sierpnia 2021


zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Boniewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) 
UCHWAŁA NR XXIII/170/21 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Boniewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2021 Uchwała 170.pdf (197kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2021, 19:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111