Uchwała nr XXIII/175/21 Rady Gminyz dnia 31 sierpnia 2021określenia przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina BoniewoNa podstawie podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U.z 2021 poz.1371 ) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2021 poz.1372)

Uchwała nr XXIII/175/21
Rady Gminy
z dnia 31 sierpnia 2021


określenia przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo

Na podstawie podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U.z 2021 poz.1371 ) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2021 poz.1372)


UCHWAŁA NR XXIII/175/21 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo Uchwała.XXIII.175.21.2021-08-31.pdf (382kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.4446 z dnia 2021-09-09

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2021, 19:14:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103