Uchwała nr XXIII/174/21Rady Gminyz dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2021-2023 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 17 ust. 2 pkt.4 i art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020r. Poz. 1876, 2369, z 2021r. poz. 794, 803 )

Uchwała nr XXIII/174/21
Rady Gminy
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2021-2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 17 ust. 2 pkt.4 i art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020r. Poz. 1876, 2369, z 2021r. poz. 794, 803 )


UCHWAŁA NR XXIII/174/21  RADY GMINY BONIEWO
z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek  w szkole i w domu" na lata 2021-2023 Uchwała.XXIII.174.21.2021-08-31.pdf (294kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.4445 z dnia 2021-09-09

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2021, 19:11:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97