Uchwała nr XXIII/173/21Rady Gminyz dnia 31 sierpnia 2021w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boniewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038), oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 i 784)

Uchwała nr XXIII/173/21
Rady Gminy
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boniewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038), oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 i 784)


UCHWAŁA NR XXIII/173/21 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy  Boniewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Uchwała.XXIII.173.21.2021-08-31.pdf (672kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 4444 z dnia 2021-09-09

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2021, 19:08:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95