Uchwała nr XXIII/171/21Rady Gminyz dnia 31 sierpnia 2021Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 / art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 i poz. 1236/.

Uchwała nr XXIII/171/21
Rady Gminy
z dnia 31 sierpnia 2021


Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 / art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 i poz. 1236/.


UCHWAŁA NR XXIII/171/21  RADY GMINY BONIEWO
z dnia 31 sierpnia 2021 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021  Uchwała.XXIII.171.21.2021-08-31.pdf (1457kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.4443 z dnia 2021-09-09

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2021, 19:02:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90