Uchwała nr XXI/166/21Rady Gminyz dnia 30 czerwca 2021ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Boniewo oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 2 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, 1378), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 492), art.15 ust.5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 8)

Uchwała nr XXI/166/21
Rady Gminy
z dnia 30 czerwca 2021


ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Boniewo oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 2 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, 1378), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 492), art.15 ust.5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 8)


UCHWAŁA Nr XXI/166/21 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 czerwca 2021 r. ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Boniewo oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie uchwała 166.pdf (144kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 3710 z dnia 2021-07-13

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2021, 14:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93