Uchwała nr XVIII/137/21Rady Gminyz dnia 19 lutego 2021w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo Na podstawie art.19ust.3 ustawy z dnia 7czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków t.j.Dz.U.z2020r.poz.2028) oraz art.18ust.2pkt15ustawy z dnia 8marca1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.z2020r.poz.713,poz.1378)

Uchwała nr XVIII/137/21
Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2021


w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art.19ust.3 ustawy z dnia 7czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków t.j.Dz.U.z2020r.poz.2028) oraz art.18ust.2pkt15ustawy z dnia 8marca1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.z2020r.poz.713,poz.1378)


UCHWAŁA NR XVIII/137/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19lutego 2021r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo Uchwała.XVIII.137.21.2021-02-19.pdf (262kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 21:07:16)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 21:38:43)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29