Uchwała nr XVIII/135/21Rady Gminyz dnia 19 lutego 2021w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy BoniewoNa podstawie art.18ust.2 pkt15ustawy z dnia 8marca1990r.o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.z2020r.poz.713,poz.1378)w związku z art.11a ust.1ustawy 21sierpnia1997r.o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z2020r.poz.638)

Uchwała nr XVIII/135/21
Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2021


w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art.18ust.2 pkt15ustawy z dnia 8marca1990r.o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.z2020r.poz.713,poz.1378)w związku z art.11a ust.1ustawy 21sierpnia1997r.o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z2020r.poz.638)


UCHWAŁA NR XVIII/135/21 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 19 lutego 2021r.

w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo Uchwała.XVIII.135.21.2021-02-19.pdf (222kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1090 z dnia 2021-03-04

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 20:44:38)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 21:39:30)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 32