Uchwała nr XVIII/134/21Rady Gminyz dnia 19 lutego 2021zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnychNa podstawie art.6r ust.3,ust.3a,ust.3b,ust.3ci ust.3d ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z2020r.poz.1439) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,

Uchwała nr XVIII/134/21
Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na podstawie art.6r ust.3,ust.3a,ust.3b,ust.3ci ust.3d ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z2020r.poz.1439) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,


UCHWAŁA NR XVIII/134/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 lutego 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych Uchwała.XVIII.134.21.2021-02-19.pdf (157kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1089 z dnia 2021-03-04

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 20:27:11)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 21:39:59)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27