Uchwała nr XVIII/133/21Rady Gminyz dnia 19 lutego 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( t.j.Dz.U.z2020r.poz.1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Uchwała nr XVIII/133/21
Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( t.j.Dz.U.z2020r.poz.1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku


UCHWAŁA NR XVIII/133/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 lutego 2021r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo Uchwała.XVIII.133.21.2021-02-19.pdf (161kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1088 z dnia 2021-03-04

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 20:13:08)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 21:40:22)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23