Uchwała nr XVIII/131/21Rady Gminyz dnia 19 lutego 2021Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 , zm. poz. 1378 zł / art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649, poz.2020, z roku 2020 poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175/

Uchwała nr XVIII/131/21
Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2021


Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 , zm. poz. 1378 zł / art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649, poz.2020, z roku 2020 poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175/


UCHWAŁA NR XVIII/131/21
RADY GMINY BONIEWO
 z dnia19lutego2021r.

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 Uchwała.XVIII.131.21.2021-02-19.pdf (1397kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1087 z dnia 2021-03-04

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 20:07:44)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 21:35:47)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25