NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/121/20Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2020w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 zm. poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust.3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649 i poz. 2020 i z 2020 roku poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695, i poz.1175).

Uchwała nr XVI/121/20
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 zm. poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust.3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649 i poz. 2020 i z 2020 roku poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695, i poz.1175).


UCHWAŁA NR XVII/121/20 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 zm. poz. 1378)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust.3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649 i poz. 2020 i z  2020 roku poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695, i poz.1175) Uchwała.XVII.121.20.2020-12-30.pdf (2415kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.381 z 2021 z dnia 2021-01-19

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 stycznia 2021, 19:57:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443