NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/127/20Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2021 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz § 49 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwała nr XVI/127/20
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2021 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz § 49 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r.UCHWAŁA Nr XVII/127/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2020 r.
 
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2021 rok
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  oraz § 49 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2021 rok określone 
w załącznikach nr 1,2,3,4, do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                              Adam Ciesielski
  komisje Stałe.pdf (225kB) pdf
                                                                                                                                            
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2021, 18:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563