NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/126/20Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2021 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) oraz § 49 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwała nr XVI/126/20
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2021 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) oraz § 49 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. 
UCHWAŁA Nr XVII/126/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2020 r.
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2021 rok
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) oraz  § 49  Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r.
uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2021 rok określony w załączniku do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski
  uchwała.pdf (204kB) pdf
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2021, 18:22:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545