NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/125/20 Rada Gminy z dnia 30 grudnia 2020w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2021 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) oraz § 65 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwała nr XVII/125/20
Rada Gminy
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2021 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) oraz § 65 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. 
UCHWAŁA Nr XVII/125/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2020 r.
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2021 rok
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U.  z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) oraz  § 65  Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r.
uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2021 rok określony w załączniku do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                              
                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                               Adam Ciesielski                                
 
                                                                                 
 
                           uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisjii Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2020 r..pdf (273kB) pdf                                                                  
                       
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2021, 12:14:53)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2021, 18:18:47)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 582