NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/119/20Rady Gminyz dnia 30 listopada 2020przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 )

Uchwała nr XVI/119/20
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2020


przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 )


UCHWAŁA Nr XVI/119/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 listopada 2020 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ”
 
 Na podstawie art.5a ust.1  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ) uchwala się, co następuje uchwała w sprawie przyjęcia programu.pdf (197kB) pdf
 
 

 Załącznik do Uchwały program wspólpracy na 2021 rok.pdf (474kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 grudnia 2020, 16:53:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513