NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/117/20Rady Gminyz dnia 30 listopada 2020obniżenia średniej ceny skupu żyta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów bedącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ( M.P. z 2020 r. poz. 982)

Uchwała nr XVI/117/20
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2020


obniżenia średniej ceny skupu żyta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów bedącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ( M.P. z 2020 r. poz. 982)


UCHWAŁA NR XVI/117/20 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 listopada 2020 r.  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ( M.P. z 2020 r. poz. 982) uchwala się, co następuje Uchwała.XVI.117.20.2020 w sprawie ceny żyta na 2021 r..pdf (258kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 6221 z dnia 2020-12-08

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 grudnia 2020, 16:43:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507