NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/116/20Rady Gminyz dnia 30 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku uchwala

Uchwała nr XVI/116/20
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku uchwala


UCHWAŁA NR XVI/116/20 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 listopada 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo Uchwała 2020-11-30 zmieniająca regulamin utrzymania czystości .....pdf (308kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 6220 z dnia 2020-12-08

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 grudnia 2020, 16:40:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497